اجاره انبار شاد اباد 3172

محدوده آدرس

جاده قدیم کرج

نوع آگهی

اجاره

نوع ملک

انبار

ارتفاع تاج

6

برق

3 فاز

انبار

400متر مشا

مشاور

کمالی

متری - اجاره

40000000