اجاره زمین کاروانسرا سنگی3167

محدوده آدرس

جاده مخصوص کرج

نوع آگهی

اجاره

مساحت زمین

4000

مساحت کل بنا

1500

آب

چاه آب

برق

100آمپر

مشاور

کمالی

متری - اجاره

350000000