اجاره سوله جاده قدیم 3168

محدوده آدرس

جاده قدیم کرج

نوع آگهی

اجاره

نوع ملک

سوله

مساحت سوله

1200

ارتفاع تاج

9

مشاور

کمالی

متری - اجاره

130000000

قیمت کل ودیعه

1000000000