اجاره سوله جاده قدیم 3169

محدوده آدرس

جاده قدیم کرج

نوع آگهی

اجاره

نوع ملک

سوله

مساحت سوله

1500

ارتفاع تاج

11

مشاور

کمالی

متری - اجاره

130000000

قیمت کل ودیعه

1500000000