اجاره سوله شماره دو 3171

محدوده آدرس

جاده قدیم کرج

نوع آگهی

اجاره

نوع ملک

سوله

مساحت زمین

6000

مساحت سوله

1000

آب

دارد

برق

دارد

گاز

دارد

مشاور

کمالی

متری - اجاره

450000000

قیمت کل ودیعه

1000000000

توضیحات

تخلیه و بارگیری-مناسب مواد غذایی